Venlo, een verantwoordelijkheid  van ons allemaal


Welkom op mijn website 'stemdesiree.nl' waar ik u meeneem in mijn visie over Venlo ...

Wie ben ik

Welkom op mijn pagina, ik ben Desirée Thissen, 45 jaar jong en actief als gemeenteraadslid in Venlo. Vanuit de CDA-fractie doet ik mijn best om onze mooie gemeente succesvol te maken en iedereen die daarin woont, werkt of er te gast is zich thuis te laten voelen.

Ik ben actief op verschillende terreinen, zoals het zorgdomein, economie, werk en inkomen en participatie. Door mijn achtergrond in de volkshuisvesting ben ik geboeid door het gedrag van mensen en wil ik de Venlonaar kansen bieden op gebied van goed wonen, werk of begeleiden in het behalen van kleine of grote successen. De overheid speelt een belangrijke rol in de maatschappij. Deze kan soms groot zijn of heel simpel, faciliterend. Ik treed vaak op als verbinder tussen inwoner en lokale overheid en ben pas tevreden als de afstand tussen beiden kleiner of beter is geworden. In de gemeenteraad ben ik verantwoordelijk voor goed beleid. Dit komt pas tot stand na goed overleg met de betrokkenen. Natuurlijk werk ik vanuit de uitgangspunten van mijn partij, het CDA, waarin solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, het belang van de rechtstaat en zorg om generaties die na ons komen, (rentmeersterschap) centraal staan. Het CDA heeft een ideologie waar ik me prima in kan vinden. Eerst de samenleving en daarna pas de overheid. Dat past bij me.

Desirée als politicus:

Graag neem ik u mee in hetgeen mij drijft, over wat ik in de politiek wil betekenen, voor Venlo wil bereiken. Met Venlo bedoel ik de gehele gemeente, onze kernen en wijken, de binnenstad stad, uw directe  woonomgeving, de openbare ruimte en iedereen die er woont, werkt, studeert of er simpelweg te gast is. Zoals eerder vernoemd weeg in de voorstellen in de gemeenteraad conform onze uitgangspunten. Onze fractie is ook op gebied van initiatieven erg actief en door ons eigen gedachtegoed onderscheiden we ons. Onder het kopje "thema's" ga ik hier dieper op in. Omdat ik dagelijks de site vul, is het mogelijk dat een thema of linkje tijdelijk even "under construction" is. Log dan later nog eens in alstublieft!
Na een aantal jaren politiek actief te zijn weet je hoe de hazen lopen. Je weet tot welk 'soort' politicus je je mag rekenen. Ben je een actief raadslid met dossierkennis of iemand die liever op de achtergrond blijft? Iemand die de fractie ondersteunt of de stille kracht? De laatste jaren waren voor mij zeer leerzaam. Ik heb in de 'bestuurlijke keukenn' mee gekeken. Het is prachtig te kunnen knokken in de raadszaal voor een zaak waar JIJ in geloofd, een goede zaak waar je je hard voor maakt. Voor mij is dat een transparante en meewerkende overheid, met een flexibele houding. Een overheid kan geen stugge machine zijn.  Daar heeft de burger last van en drijft partijen verder uit elkaar. De komende periode ga verder met beleid wat we in 2017 ingezet hebben. Meer Venlonaren aan het werk, een persoonlijk speerpunt van mij, en een laagdrempelige overheid, met vertrouwen en zonder belemmeringen voor ons, de inwoners van Venlo. Lees hier meer over onder het kopje 'thema's'..